Úvodní stránka      O firmě      Nabídka služeb      Technické vybavení      Kontakty

Představení firmy GEMA MB, s.r.o.

Firma GEMA MB s.r.o. byla založena v roce 1992 a od skromných počátků rozšiřovala náplň svých činností. V současné době zajišťujeme provádění inženýrských staveb, sportovních staveb, zemních a bouracích prací, dopravních staveb, výrobu ocelových konstrukcí a běžné stavební práce.

K provádění inženýrských staveb rozšiřujeme trvale moderní strojový park a hlavním objektem a těžištěm v tomto úseku podnikání jsou stavby, přestavby, stavební úpravy i adaptace.

Už při vzniku naší společnosti jsme si stanovili náročné cíle – kvalitu práce, termínovou kázeň, serióznost cen a tím spokojenost zákazníků. Jsme přesvědčeni o tom – a velice dobré partnerské vztahy dokazují, že se nám toto předsevzetí daří plnit. Našimi zákazníky jsou jak městské a obecní úřady, tak soukromé firmy a soukromníci.

Struktura firmy Gema a její řízení je dnes dána pevným organizačním řádem právě tak jako směrnice o odpadovém hospodářství a jiných činnostech. To vše pomáhá naší firmě k zajišťování kvalitních služeb našim zákazníkům a obchodním partnerům, kterým chceme zároveň tímto úvodním slovem poděkovat za důvěru při současné i budoucí spolupráci.

Ujišťujeme Vás, že partnerství s Vámi, našimi zákazníky, je závazkem pro další činnost naší firmy.


Společnost GEMA MB s.r.o. vyhlásila základní principy politiky jakosti:

Budeme usilovat, aby veškeré námi prováděné práce a služby svou kvalitou odpovídaly zamýšlenému účelu a splňovaly požadavky objednatelů na jakost. Budeme i nadále prosazovat dobré jméno naší společnosti.

Kvalita našich zakázek závisí i na kvalitě nakupovaných vstupů. Požadujeme proto od našich dodavatelů nejvyšší kvalitu a podporujeme je při dosažení společných záměrů v oblasti kvality. Ustálenou vysokou jakost můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou jakosti, která se týká veškerých aktivit naší firmy a jejích zaměstnanců. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů politiky jakosti firmy. Proto je úkolem každého pracovníka, od dělníka po řídícího pracovníka, vykonávat bezvadnou práci. Všichni zaměstnanci musí pracovat tak, aby naši objednatelé byli spokojenými zákazníky. Uspokojování potřeb našich zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad jakosti naší firmy.

Aby mohli být přijaté zásady realizovány, je naším prvořadým úkolem svým vzorem a řízením získat všechny zaměstnance pro tuto politiku jakosti. Firma vytváří všechny předpoklady pro budování, udržování a zlepšování systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Udržení vysoké úrovně jakosti můžeme dosáhnout pouze tehdy, když každý pracovník bude jednoznačně odpovědný za jakost na svém úseku činnosti.

Dokumentace systému řízení jakosti je závazná pro pracovníky společnosti.

Pro naplnění politiky jakosti je zaveden a udržován dokumentovaný systém řízení jakosti a cíle jakosti pro všechny úrovně pracovníků společnosti.


S úctou majitelé firmy GEMA

Josef Dufek a Ing. František Petrtýl